Наукові дослідження

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ РАЇНИ МОГИЛЯНКИ КНЯГИНІ ВИШНЕВЕЦЬКОЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ ТА КУЛЬТУРІ

У статті висвітлено життя та діяльність Раїни Могилянки княгині Вишнівецької, відомої меценатки XVII століття. Подано аналіз її культурно-освітньої та благодійної діяльності.

Докладніше

КОЗАЦЬКА ТЕМАТИКА В ЕКСПОЗИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»

У статті проаналізовано відображення українського козацтва і його героїки в експозиціях Національного заповідника «Замки Тернопілля». Описано творчі доробки на козацьку тематику художників Івана Яворського та Івана Бортника, а також дерев‘яні скульптури Володимира Лупійчука.

Докладніше

ТВОРЧА СПАДЩИНА ТАРАСА ЛЕВКІВА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»

У статті зроблено спробу аналізу частини творчої спадщини митця Тараса Левків – уродженця села Мала Березовиця Збаразького району, що представлена в експозиції Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Докладніше

Вишневецький палацовий ансамбль як елемент європейських політичних практик XVIII ст.

У статті розглянуто нові методологічні підходи до відтворення змісту Вишневецького палацового ансамблю XVIII ст. з позицій європейських політичних практик.

Докладніше

КОЛЕКЦІЯ САКРАЛЬНОЇ СКУЛЬПТУРИ XVIIІ-XІX СТОЛІТТЯ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»

У статті розглянуто історію формування фондової колекції «Сакральна скульптура» Національного заповідника «Замки Тернопілля». Подано стислий опис експонатів колекції, а також проаналізовано їхній потенціал у виставковій роботі.

Докладніше

Особистість Владики Івана Прашка в історії Української греко-католицької церкви (1914-2001). Збірка речей Владики у Національному заповіднику «Замки Тернопілля»

У статті описано основні віхи життєвого шляху владики Івана Прашка, проаналізовано процес формування його як душпастира. Досліджено основні напрямки та особливості його діяльності в ролі священика, екзарха та правлячого єпарха УГКЦ в Австралії, Новій Зеландії та Океанії.

Докладніше

Зображення святого Юрія в іконографії, гербі і скульптурі різних релігійних конфесій Збаражчини

Стяття присвячена постаті святого Юрія, описано його життєвий шлях, проаналізовано різні варіанти іконографічного зображення святого. А також наведено опис зображень великомученика Юрія в іконографії і скульптурі різних релігійних конфесій Збаражчини.

Докладніше

СВЯТИЙ ЮРІЙ У СИМВОЛІЦІ МІСТА ЗБАРАЖА

В даній роботі автор розглядає історію, приналежність та використання у геральдиці, сфрагістиці  та нумізматиці зображення святого Юрія. Проводиться аналіз походження зображення святого Юрія у гербі міста Збаража. Подано результати існуючих нумізматичних та геральдичних обстежень. Піднімається проблема недотримання геральдичних канонів при існуючих реконструкціях герба міста.

Докладніше

МОДЕРНА ЖИТЛОВА АРХІТЕКТУРА ЗБАРАЖА: ВІЛЛА СПЕЙСЕРА

В останні роки ХІХ століття – перші роки ХХ століття  пожвавлюється будівництво нових житлових будинків у місті. Будинок, який знаходиться у м. Збараж, Тернопільської обл., по вул. М. Грушевського 18, належить до пам'яток культурної спадщини місцевого значення. Був побудований власним коштом як житловий євреєм Шпайзером (Ніссоном Спайсером) 1885-1943рр. – ветеринаром Збаразького повіту.

Докладніше

ДМИТРІЙ ЄЖИ ВИШНЕВЕЦЬКИЙ В ЗБАРАЗЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ КАМПАНІЇ 1649 Р.

Традиційно, коли говоримо про важливі історичні дати та особистості, які з ними пов’язанні, зокрема, таку як збаразька кампанія 1649 р., то маємо на увазі вплив останніх на їх перебіг. Постать, про яку ітиме мова, навпаки сформувалася на тлі означених подій. Один з небагатьох волинських магнатів українського походження, найближчий родич двох королів, Міхала Корибута та Яна ІІІ Собеського, Димитрій Єжи Вишневецький зробив успішну кар’єру, став впливовою людиною другої половини XVII ст. у Речі Посполитій, був сенатором, великим коронним гетьманом.

Докладніше

ЯРЕМА ВИШНЕВЕЦЬКИЙ. ДО ПИТАННЯ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РОЛІ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

У даній статті подано коротку біографію Яреми Вишневецького. Висвітлено події в національно-визвольній війні і його роль в битві під Збаражем.

Докладніше

КОЗАЦЬКА ТЕМАТИКА У ТВОРАХ ЖИВОПИСУ ТА СКУЛЬПТУРИ НА ОСНОВІ ФОНДОВИХ ЗІБРАНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ

Дано коротку характеристику мистецьких творів живописців та скульпторів України на козацьку тематику у фондових збірках Національного заповідника «Замки Тернопілля». A brief description of the artistic works of Ukrainian painters and sculptors on сossack themes in the collections of the National Reserve "Castles of Ternopilia".

Докладніше

ПОДІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПІД ПРОВОДОМ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ТВОРЧОСТІ ГЕНРІХА СЕНКЕВИЧА

В статті висвітлено історичні відомості галицького містечка Збараж під час легендарної облоги Збаража в липні 1649 року з польською шляхтою. Розглянуто історичні події Збаразької фортеці на заключному етапі національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького проти польського гніту. Чудове містечко Збараж Тернопільської області - одне з найзагадковіших та найпрекрасніших міст України. Воно було оспіване та описане в багатьох творах художньої літератури. Найяскравіше події облоги польського війська у Збаражі 1649 року описано в романі польського письменника Генріка Сенкевича «Вогнем та мечем».

Докладніше

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБАРАЗЬКОЇ БИТВИ, 1649 РОКУ

Визначною пам'яткою історіописання ХІХ ст. стала "Історія Русів". На жаль, її авторство залишається нез'ясованим і до сьогодні. Більшість дослідників вважають, що твір був підготовлений наприкінці XVIII – початку XIX ст. Ймовірно також, що він пройшов кілька редакцій, останню – на початку ХІХ ст. "Історія Русів" значною мірою вплинула на подальший розвиток української історіографічного процесу, заклавши нову традицію – розглядати козацтво та його гетьманів як основну рушійну силу української історії, починаючи з XVI ст.

Докладніше

ЗБАРАЖЧИНА НАПЕРЕДОДНІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1648 – 1657 РОКАХ

У статті розглядаються події на території Збаразьких земель, що передували Національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького; коротка історія краю, соціально-економічне та політичне становище населення Збаражчини як один з чинників революції.

Докладніше