Наукові конференції

Історико-культурна спадщина Чорткова та регіону

Інформаційний лист

 

Науково-практична конференція на тему:

“Історико-культурна спадщина Чорткова та регіону:
основні напрямки дослідження, збереження та відродження”

 

м. Чортків, друга половина вересня 2011 р.

(конкретна дата буде вказана у запрошені на конференцію)

 

Напрямки роботи конференції:

1. Історіографія досліджень міста Чорткова та регіону.

2. Археологічні, архітектурні, краєзнавчі та інші напрямки дослідження міста Чорткова та регіону.

3. Історія та сьогодення пам’яткоохоронної діяльності Чортківського краю.

4. Оборонно-фортифікаційні, сакральні та інші пам’ятки міста Чорткова та регіону.

5. Реставрація і пристосування Чортківського замку та інших оборонних споруд Поділля.

6. Чортківський замок – як об’єкт замкового туризму Тернопільщини.

 

Вимоги до тексту статті:

- публікації приймаються українською, російською та польською мовами;

- текст статті подається на електронному носії (E-mail, CD);

- текстовий формат – Times New Roman;

- розмір шрифту (кегль) – 12; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25;

- розмір полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм;

- до статті повинен додаватися список використаних джерел та літератури (у алфавітному порядку), анотація, ключові слова;

- посилання на джерела та літературу подаються наступним чином: [1, 23];

- обсяг статті (основний текст) – до 7 сторінок;

- ілюстрації потрібно подавати окремими файлами у форматі JPEG.

 

Окремим файлом потрібно подати відомості про автора (заявку): П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти.

 

Статті, що відповідають вимогам будуть опубліковані наприкінці року у “Наукових записках” Національного заповідника “Замки Тернопілля”.

 

Прийом заявок та матеріалів статей – до 1 вересня 2011 року.

 

Адреси та телефони:

Чортківський відділ Національного заповідника “Замки Тернопілля”, вул. Замкова 1,            м. Чортків, Тернопільська обл., 48500;

Національний заповідник “Замки Тернопілля”, вул. Б. Хмельницького 6, м. Збараж, Тернопільська обл., 47302; E-mail: nzzt@ukr.net

Тел. роб. у Збаражі (03550) 2-47-02

Моб. тел. 067-606-18-79 (Федорів Тетяна Ігорівна)

Share
Повернутися